top of page

Mijn visie

Onze maatschappij is uit balans.
Er is oorlog, machtszucht, materialisme, uitbuiting van de Aarde, dierenleed, en ga zo maar door. De mensheid lijkt het respect voor de Aarde, de dieren, de planten te zijn verloren en te zijn vergeten dat zij levende, voelende wezens zijn. De positie van de vrouw hangt nauw samen met deze problematiek, er vertonen zich vele parallellen. Zij die de natuur niet eert, eert ook zijn eigen Moeder niet, de Godin, de vrouw.


Daarnaast zijn heel veel mensen slecht geaard. We leven in ons hoofd en zijn de verbinding met ons lijf en de voelende natuur kwijt. De balans is zoek. Lang heeft men zich in het westen enkel op de Hemel gericht, maar de Aarde onder de voeten waar de voorouders in rusten, lijkt men vergeten te zijn. De mensheid lijkt in een fase te zitten die vergelijkbaar is met een zwaar puberend kind: egocentrisch, identiteitscrisis, lichamelijke verzadiging, geen maat kunnen houden, verschillende rollen en imago's spelen en macht en geld verheerlijken. We zetten onszelf buiten de seizoenen door verlichting, 24-uurs winkels, eten uit verre landen en de burn-out problematiek was nog nooit zo groot.
We zijn uit balans, hebben geen stopknop, het leven moet altijd leuk zijn, donker is eng en de dood is het einde.
We zijn vergeten dat alles, ook wij, herboren kan worden in een andere vorm zoals we in de natuur zien en de seizoenen; het wordt tenslotte altijd weer ochtend en lente...
Deze wijsheid zijn we kwijt en we zijn bang; hebben het goddelijke buiten onszelf geplaatst, voorouders vergeten, de natuur gestript van haar heiligheid door haar maakbaar te maken, de natuur als product, enkel bestemd voor onze onverzadigbare honger naar MEER.
Tijd voor een ommekeer. Tijd om uit het hoofd te stappen en in het lichaam, uit de wolken en op de Aarde.
Tijd om oude waarden uit het Moederland en traditionele gemeenschappen die in nauw contact met de natuur leven, te herinneren om zo weer in balans te komen en ons te beseffen dat we allen verbonden zijn.

20200726_151728(0).jpg
20190110_201052.jpg

Mijn missie is om een nieuw wereldbeeld te creëren waarin eenheid belangrijker is dan hiërarchische waarden en waarin er evenwicht is tussen denken en voelen. Voor een nieuwe wereld waarin balans met onszelf, elkaar en de natuur van groter belang is dan materialistische, egocentrische, op macht gebaseerde waarden die hen ten dage helaas hoogtij vieren. Van een antropocentrische- naar ecocentrische wereld.

Mijn missie is om genezing te bewerkstelligen met inachtneming van alle niveaus: energetisch, fysiek, mentaal en emotioneel - het in harmonie brengen van lichaam en geest met natuurlijke middelen, ons geschonken door de natuur en haar eenvoud.

Mijn missie is om vrouwen en mannen weer in contact te brengen met de vrouwelijke natuur, sjamanisme en de pre-indo-Europese cultuur, ook wel genoemd "Het Moederland". Om de vrouwelijke natuur te accepteren hoe zij is, het opnieuw leren waarderen van het cyclische vrouwelijke in zichzelf en andere vrouwen en mannen en hoe deze in te zetten voor verschillende doeleinden zoals creativiteit, maatschappelijke ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, om een samenleving te creëren waarin man en vrouw gelijkwaardig aan elkaar zijn.


Mijn missie is om Europese esoterische tradities te herontdekken en deze op een moderne - toch zo veel dicht mogelijk bij het oorspronkelijke - manier,  te introduceren aan vrouwen en aan de maatschappij.
Mijn missie is om mensen in contact te brengen met het traditioneel sjamanisme om hieruit deze verbindingen weer te ervaren en de gemeenschapszin te ontwikkelen, met mensen maar ook met plant en dier.

20191110_160401.jpg

Kernwaarden

In een deze snelle 24-uurs wereld waar we zo sterk verleid worden om ons enkel op externe dingen te richten, is het belangrijk om dicht bij onszelf en onze kernwaarden te blijven. Deze zijn de wortels van ons handelen en kunnen ons helpen prioriteiten te stellen en moeilijke kwesties te verlichten van het geweten. Hieronder vindt je mijn spirituele kernwaarden.

- Ik sta voor spirituele vrijheid en zelfactualisatie en self-empowerment door eigen ervaring

- Ik sta voor vriendschap, medemenselijkheid, begrip en eer diversiteit als verschillende uitingen van Great Spirit (God)

- Ik sta voor een verantwoordelijk gebruik van de hulpbronnen van de Aarde en acties die getuigen van respect voor de planeet

- Ik sta voor helderheid en waarheid met betrekking tot de heilige wetten van de natuur en het universum (zoals de heilige cyclus) en balans tussen man en vrouw.

- Ik sta voor een gelijkwaardige wereld in balans, met name van mannelijke en vrouwelijke energie en licht en donker in de Grote Kosmische cyclus.

- Ik sta voor het doorgeven van het vuur, niet het vereren van de as. Wat wil zeggen dat ik niet zaken uit het verleden exact wil reconstrueren zonder oog voor de moderne tijd en ook dat ik niet sta voor het schuldig bevinden van groepen mensen uit het verleden.

- Ik sta met heel mijn hart voor de onuitspreekbare liefde en de kracht van het Ware Zelf, die verbonden is met de Bron/Great Spirit.

 

 

 

FB_IMG_1553251474110.jpg

Grondbeginselen

In de jungle van spirituele tradities, stromingen en religies in Nederland en West-Europa is het belangrijk voor onszelf na te denken wat we geloven en ons niet te laten versplinteren en meevoeren met alle verschillende zienswijzen. Hieronder zie je mijn uitgangspunten in mijn spirituele leven en werk, die mijn werkwijze en leven richting geven.


 

- Het Goddelijke Begin, de Grote Geest, God of elke andere naam die we aan de Absolute Bron en de Kosmos geven - alles wat heeft bestaan, bestaat en zal blijven bestaan - is eeuwig. Materie en energie zijn één.Niks kan als werkelijk 'dood' worden beschouwd, aangezien er niet zoiets bestaat als de absolute afwezigheid van beweging.
 

- Elk deeltje van het Zijn is verbonden met alle andere. Dit is meer dan het geloof in de eenheid van het universum, het is het inzicht dat alle dingen met elkaar verbonden zijn in het grote energieWeb van de kosmos. Het is dit begrip dat een persoon in staat stelt om van het ene naar het andere niveau te reizen en dingen te leren door zich direct met hen te verbinden.
 

- Alles om ons heen leeft. Alles zendt energetische trillingen uit: dieren, bomen, planten en zelfs rotsen. Elk wezen is een deel van het leven van een ander wezen, en elk heeft zijn of haar eigen leven, of een manier om zijn of haar essentie uit te drukken in de geest van de Grote Geest die hem of haar het leven gaf. Andere vormen van leven hebben een andere organisatie dan de menselijke en dienen een specifiek doel, dat ze vervullen. Elk van hen heeft een bewustzijn dat anders is dan het onze, maar ordent toch de wereld in zijn eigen beleving. Eenmaal verinnerlijkt, verandert dit principe de relatie van de mens met de aarde en haar omgeving.
 

-  Er zijn innerlijke zones van de werkelijkheid die de externe perceptie reguleren en beïnvloeden. In deze innerlijke werelden zijn er assistenten, adviseurs en leraren die de kracht hebben om veranderingen in de externe realiteit te bewerkstelligen.
 

- Alles wat bestaat is een integraal onderdeel van het geheel.

- Overal in het universum en in alles is circulaire beweging aanwezig. Lineaire tijd is een illusie. Er is geen absoluut einde, net zoals er geen absoluut begin in. De drie Matronen of Nornen zijn hier één van de prachtige uitingen van.
 

-  Het universum bestaat als een uitdrukking van de wil en de geest van Great Spirit.
 

- Alles wat in het universum bestaat heeft leven, maar het wordt anders ervaren. Niets kan als echt dood worden beschouwd, want er is geen enkele staat in de wereld zoals de volledige afwezigheid van beweging. De ziel is eeuwig, ongeacht de vorm die ze aanneemt.
 

- Alles bestaat uit dezelfde primaire elementen en neemt dezelfde energiestromen waar, maar individuele wezens rangschikken hun waarneming op verschillende manieren omdat ze hun essentie op hun eigen manier proberen uit te drukken in de geest van Great Spirit. Zo ontwikkelt alles zich volgens de wetten van hun bestaan.
 

- De ontwikkeling van ons als mens vindt plaats in de constante zoektocht naar harmonie en evenwicht in alle dingen.

- Elke vorm van energie die we uitzenden, komt uiteindelijk bij onszelf terug. Dit is omdat wij allen Een zijn.

- Geest regeert over de materie. Gedachtes, voorstellingen, visualisatie, woorden en acties creëren de realiteit en fysieke veranderingen.

- Alles wat bestaat, is geboren uit een vrouw. Alles wat bestaat heeft zijn bestaan te danken aan het Goddelijke Vrouwelijke.
 

 

 

 

 

 

bottom of page