top of page

Spirit of Wolf - Nederland

In 2020 kwam de Wolf voor het eerst naar Nederland toe, in de vorm van de net geïnitieerde sjamaan Izih Deer Kam (Mirjam), vanuit Oostenrijk (sjamaan Morsuk). Izih Kam heeft de traditie hier in Nederland wortels gegeven door haar te onderwijzen aan studenten en hier voor het eerst kamlanie (vuurrritueel) uit te voeren voor geïnteresseerden. Daarmee opende zich ook het eerst kantoor van Spirit of Wolf in Nederland. Vanuit dit kantoor coördineert Izih Kam de onderwijzing en verspreiding van de traditie in Nederland en is daarmee hoofd van de Nederlandse community en het gezicht van Spirit of Wolf internationaal.

Spirit of Wolf zet zich in voor het behoud van het oeroude erfgoed van de sjamanistische cultuur en de waarden die daarmee verbonden zijn, zowel intercultureel als wereldwijd.
Wij zijn toegewijd aan het creëren van bewustzijn, respect voor de planeet, Moeder Aarde en alles wat leeft: we staan voor respect en tolerantie in intermenselijke relaties. Respect voor de Grote Geest en de gehele schepping - voor een mooi en leefbaar heden en een toekomst in dienst van de mensheid en onze kinderen.
Wij zijn de brug naar de voorouders en laten de oude lijn doorvloeien in deze nieuwe tijd.

 

281706894_3096343023913407_5664107822169175781_n.jpg
281858426_3096342490580127_7991668259857530805_n.jpg

We staan voor spirituele vrijheid en self-empowerment door directe en persoonlijke, diepgaande ervaring.
Wij staan voor vriendschap, menselijkheid en eren diversiteit als een andere uitdrukking van de grote geest.
Wij staan voor de verantwoordelijkheid nemen in al onze daden, en ze afstemmen in liefde en respect voor de planeet.
Wij staan voor waarheid en helderheid in eerbied voor de heilige wetten van de natuur en het universum.

Wij zijn allen broeders en zuster onder dezelfde hemel.

We creëren een netwerk over de hele planeet van sjamanen en sjamanistische beoefenaars die op dezelfde, traditionele manier werken. We houden rituelen in coördinatie met elke nieuwe en volle maan om onze omgeving te helen, onszelf en mensen die hulp nodig hebben en tegelijkertijd dragen we bij om onze mishandelde Aarde Moeder te helpen met regeneratie.
We activeren vergeten krachtplaatsen in de natuur of creëren nieuwe plekken waar men zich kan laven aan de energie. Het netwerk omvat de leden van de gemeenschap "Spirit of Wolf" en vrienden.
Wij samen, ongeacht afkomst van cultuur, land of afkomst, wij zijn de beschermers van de Aarde en de Kinderen van de Hemel.

281678766_3096343380580038_547491775211796651_n.jpg
_DSC0618.JPG

Onze voorouders leefden vele duizenden jaren in nauw contact met de natuur. Wij zijn niet alleen een deel van de natuur, wij zijn de natuur. De wijsheid om met haar om te gaan ligt sluimerend in onderbewuste, in ons geplant via onze voorouders. Wij moeten dit weten weer wakker maken. Het is onze taak en onze heilige plicht om de natuur als onze grote moeder te erkennen en te respecteren. Tegelijkertijd moeten wij de technische verworvenheden van de moderne wereld leren verstandig te gebruiken. Wij moeten opnieuw een persoonlijke band aangaan met de geest van het land en de natuur uitnodigen om zich in onze ziel te wortelen. We streven ernaar om de planeet helpen het evenwicht te herstellen om verdere verwoestending en rampen te voorkomen. Het is onze plicht als mens.

Geschiedenis Spirit of Wolf

B7FWQmqiA1s.jpg
42867041_1806127912757050_1929523304792588288_n.jpg

Spirit of Wolf is in 2010 opgericht door de Sjamaan Karagai Kam in Chakassië, Siberië. Spirit of Wolf vloeit voort uit zijn familielijn, Karagai is erfsjamaan; zijn grootvader was sjamaan en zo verder, 7 generatie terug voor zover we uit de familiekronieken kunnen halen.
In het begin was de gemeenschap vooral regionaal actief om zich in te zetten voor de genezing van mensen die hulp en begeleiding zochten. Met der tijd kwamen er steeds meer leden bij en het werkterrein verspreidde zich van Abakan/Siberië naar grote delen van Rusland, waaronder Moskou en St.Petersburg.

In 2012, in combinatie met eerste buitenlandse leerling van Karagai: Morsuk Kam (Günther Kreuzer) heeft de geest van de wolf zich verder verspreid over het continent tot in het hart van Europa. In Rusland bereidde de leden zich uit en ondertussen werden in Europa ook voortdurend Nieuwe en Volle Maan rituelen gehouden in de vorm van kamlanie om het publiek ermee kennis te laten maken. Een heropleving van oude krachtplaatsen en een netwerk van gelijkgestemden vond op grote schaal plaats.

In 2019 opende de eerste sjamanistische healingpraktijk van "Spirit of Wolf" buiten Rusland: in Oostenrijk. In 2019 bezocht Morsuk Kam voor het eerst het Festival van de Archaïsche Cultuur in Estland, sindsdien is er een samenwerking met de organisatoren en bewoners van het archaïsche centrum, waaronder Morsuk's student Arjaana Kam en anderen die ook lid zijn van de gemeenschap en de Spirit of Wolf levend houden. In Estland zijn er verschillende genezingspraktijken die werken in de traditie van de wolfgeest.

In 2020 opende de leerling van Morsuk Kam, Mirjam Van Donselaar (Izih deer Kam) een Spirit of Wolf kantoor in Nederland en werd daar een regionale Spirit of Wolf groep opgericht.
De gemeenschap werd tevens in 2020 publiekelijk erkend in Oostenrijk.

In 2022 trok de stichter en initiatiefnemer Karagai Kam zich terug m.b.t. zijn activiteiten in de gemeenschap en droeg het ambt van internationaal president van Spirit of Wolf, inclusief Rusland, over aan Morsuk Kam.

Een verdere verspreiding van de traditie over de hele wereld vindt op dit moment plaats en het erfgoed van het oude sjamanisme en archaïsche cultuur wordt bewaard en uitgevoerd voor een positieve toekomst in liefdevol respect voor moeder aarde en al haar kinderen. Doel van onze vorm van sjamanisme is om mensen te helpen en de Aarde en haar schepsels zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Alle sjamanen die worden opgeleid worden geacht zelfstandig te kunnen werken, zonder guru-cult achtige tafrelen; persoonlijke bekrachtiging en vrijheid is voor ons van groot belang.


Eeuwenoude traditie

De traditie waarin de gemeenschap zich bevindt is het sjamanisme in zijn zuivere vorm.
Het is de klassieke vorm van sjamanisme uit Siberië, niet beïnvloed door religie zoals boeddhisme o.d.
Sjamanistische kracht en instructies worden in een generatielijn overgedragen van leraar op leerling. Beoefenaars weten hoe te werken met de krachten van hun omgeving en hun eigen voorouderlijke lijn, ongeacht waar je bent of uit welke cultuur je komt. De natuur is het verbindende element en is de wortel, waardoor het heel goed mogelijk is om over de hele wereld op dezelfde manier te werken zonder een beroep te doen op uitheemse, onbekende krachten.

Wij openen 9 niveaus van inwijding die in verband staan met de ervaring van de beoefenaar. De hoogste instanties zijn echter niet de fysieke leraren, maar het leven en de spirits zelf. Maar de fysieke leraar is wel degelijk van essentieel belang. Door de leraar-student relatie vindt een overdracht van kracht van de sjamanistische lijn plaats en staat de student onder spirituele bescherming om zo zijn directe omgeving tot dienst te zijn. De sjamanistische praktijk is in directe interactie met de heilige elementen en de bezielde natuur. De herkomst van deze vorm van sjamanisme kan worden gedateerd op ongeveer 60.000 jaar. De specifieke vorm die in de gemeenschap tot uiting komt kan 500 jaar terug worden getraceerd in de familie van Karagai Kam, verder bewijs ligt in het ongewisse.

Lidmaatschap en training


Wanneer je lid wilt worden van de community, stuur je een mail naar Izih Deer Kam om kennis te maken - dit het liefst live. Hier zal je namelijk ook 1-op-1 jouw fundamenten gaan leren binnen deze traditie. Jouw sjamanistische training begint namelijk meteen nadat je in Spirit of Wolf bent opgenomen, na goedkeuring van lidmaatschap. Deze goedkeuring gebeurt nadat je een motivatiebrief geschreven hebt en deze hebt opgestuurd naar het hoofd van onze community: Morsuk Kam. Wat hier in komt te staan kun je met Izih bespreken of kijk op de reguliere, engelstalig website.

Wanneer je lid geworden bent zul je met regelmaat zelf de rituelen (kamlanie) uitvoeren en hierin mensen die om hulp vragen mee gaan nemen, verbonden met de gemeenschap in de andere landen. De internationale chatgroep is er voor jou om vragen te stellen en om je verder te helpen in verbinding met de andere leden, dit zijn sjamanistisch beoefenaars en sjamanen. Voorlopig zal de basis in de praktijk worden gebracht met behulp van de wolven en de leraar: in Nederland en België kun je bij Izih terecht. Soms is er de mogelijkheid voor verdiepende 1-1 online lessen met Morsuk Kam of bij anderen of ook verdiepende cursussen, modules en andere trainingen, de nadruk ligt om jou zelfstandig werkend te maken. Kijk hiervoor op deze website of die van Spirit of Wolf of van Shaman Morsuk.

Kijk voor het actuele aanbod van Izih Kam op haar trainingswebsite: www.belewitte.com en kijk bij "aanbod".

Meer weten? Mail naar: Spiritofwolfnederland@gmail.com

bottom of page