top of page
Shamaan ritueel 21 sept 2021 - kleur-0608.jpg

Iedere volle en nieuwe maan, en op de equinoxen en zonnewendes, houd ik een openbaar vuurritueel vanuit de sjamanistische invalshoek van het klassiek (siberisch) sjamanisme genaamd 'Kamlanie'. De vertaling ervan is grofweg: "De sjamaan die communiceert met de geesten". Het ritueel heeft als doel heling voor de deelnemers en samen te werken met de geesten van de voorouders en de natuur om de voorspoed van de mensheid, dier, natuur en de gehele Aarde te bevorderen.
Tijdens de lichte helft van het jaar (tussen maart en september) voegen we positieve, helende energie toe aan het collectieve veld; voor onszelf en de mensheid; dat ze meer bewust mag worden van de heiligheid van Moeder Aarde en de onderlinge verbondenheid tussen ons allemaal; mens, plant en dier en is er ruimte voor bekrachtiging en heling van het volledig potentieel van cliënten/deelnemers. We voeden de Grote Geesten van de natuur en de geesten van onze directe omgeving door het vuur en onze offers, de sjamaan kanaliseert de geesten om jou een zegening van hen te geven.
Onze verbinding met de directe omgeving is belangrijk om te herstellen, de fysieke verbinding maar ook onze onzichtbare verbindingen. Op die manier helpen we mee aan het herstel van hele oude traditionele waarden die uitgaan van harmonieuze interactie tussen mens en omgeving. Dit ritueel draagt hier aan bij, zeker wanneer men het elke maand uitvoert.

In de donkere helft van het jaar (tussen september en maart) offeren wij aan de voorouders; zij die ons onzichtbaar begeleiden en onze wortels zijn. Daarbij geven we aan het vuur wat ons niet langer dient en getransformeerd mag worden, op individueel niveau en op het niveau van onze gemeenschap.
Het vuurritueel is een oeroud, krachtig en transformatief ritueel waarin mensen echt levensveranderende gebeurtenissen hebben meegemaakt en geïnitieerd. De geesten zijn energetisch aanwezig, met ons, bij ons, in harmonie en verbinding, en kunnen echt grote veranderingen in ieders leven teweegbrengen. 

We bevinden ons als mensheid in een overgangssituatie die bepalend zal zijn voor onze toekomst. Er is een groot klimaatprobleem wat mede komt door onze verstoorde verbinding met Moeder Aarde en we zijn bezig haar veel pijn te doen, evenals haar schepsels en onszelf.
 

Laten we samen een heilig vuur maken, drummen, zingen en dansen, wat je wilt, om mee te helpen ons mensen deze transitie naar een andere manier van leven goed door te maken, dat ieder zichzelf mag bevrijden van limiterende programma's en gedachten en ons de oorspronkelijke menselijke waarden weer weten te herinneren en onze verbinding met al wat leeft.

Meerdere mensen over de gehele wereld (meer dan 150) doen mee aan dit ritueel, op afstand, op hetzelfde tijdstip. We creëren een netwerk van sjamanen en sjamanistisch beoefenaars die op dezelfde manier werken. We helen samen onze omgeving en zorgen voor regeneratie voor onze gepijnigde Moeder Aarde. We activeren oude krachtplekken in de natuur of creëren nieuwe krachtplekken door  deze rituelen te doen.
 


Ook kun je thuis meedoen met een speciale grote kaars die je hiervoor kunt gebruiken. Elk vlammetje is prima, net als elk van ons een beetje energie toevoegt aan het geheel zodat we samen een groot verschil kunnen maken. Vul het ritueel verder op jouw eigen manier in maar neem in ieder geval bovenstaande intentie mee. Op instagram worden soms bepaalde thema's aangehaald per maanfasen of momenten op het jaar.


Het kamlanie ritueel is een ritueel voor heling en transformatie, geen seizoensviering. Het gaat om persoonlijke en maatschappelijke thema's met het doel deze ten goede te keren en de geesten te danken en te eren voor alles wat we mogen ontvangen van hen en het leven zelf.

20210829_184932_1630278937293.png
IMG-20220622-WA0043.jpg
20200718_175313_1596009475958.png

De ceremonies worden gecoördineerd door mij alsook door de internationale community Spirit of Wolf. Spirit of Wolf is een internationale organisatie voor het behoud van traditioneel sjamanisme en universele menselijke waarden en staat voor het verspreiden van het sjamanistisch gedachtegoed om zo de mens weer hun verbinding met de Aarde te doen laten herinneren. Op deze manier hoopt Spirit of Wolf op een meer harmonieuze samenleving van mens en natuur, respect voor de creatie en voor de Grote Ziel en hoopt hiermee een hoopvoller toekomst te creëren voor onze nazaten. Zelf ben ik persoonlijk student van sjamaan Morsuk Kam en heb ik het Nederlandse kantoor van Spirit of Wolf onder mijn hoede. Voor aanmelding of lidmaatschap kun je terecht bij mij.

Fundamentele waarden van mij en Spirit of Wolf zijn daarom ook:

- spirituele vrijheid en zelfbekrachtiging door directe en diepgaande ervaring
- vriendschap, menselijkheid, het eren van diversiteit als de verschillende uitingen van de Grote Ziel
- verantwoordelijkheid voor eigen acties in liefde en respect voor Moeder Aarde
- waarheid en helderheid in het licht van de universele wetten der natuur en het universum


Wij zijn allen broeders en zusters, levend onder dezelfde hemel.
Wij zijn de hoeders van de Aarde en de kinderen van de hemel.

De ceremonies zijn openbaar en er wordt enkel een bijdrage gevraagd aan mij en/of de eigenaar/eigenaresse van de locatie. Een donatie is verplicht, ook al is het nog zo klein. Het mag geld zijn (hiervan koop ik de volgende keer weer offers, hout, brandstof, rook-kruiden,) maar ook mag het iets anders kleins zijn zoals een offer, een lap gekleurde stof, zwarte thee, saliekruiden, jeneverbesstruiken, bijzondere stenen of andere dingen die ik kan gebruiken in mijn werk of iets lekkers of leuks voor de eigenaresse van de locatie. Het geven van geschenken getuigt van respect en een gebalanceerde uitwisseling van energie.

Wat kun je meenemen (niet verplicht):

- drum of ratel als je dat hebt

Offers - van 21 maart tot 21 september:
- wit voedsel zoals witbrood zonder zout, meel, rijst, melk, kaas, zoetigheid, zoete koeken, bloemen

Van 21 september tot 21 maart (donkere helft van het jaar):
- alles waar jouw voorouders van hielden, traditioneel eten en drinken uit jouw land of van jouw voorouders (dit hoeft niet persé Nederland te zijn)
- wit voedsel zoals witbrood, meel, melk, zoetigheid

(neem echt maar een HEEL klein beetje mee want het wordt al gauw te veel
en anders moeten we een tweede diner houden)
 


Aanmelden via de e-mail is verplicht!


Locatie:
Wisselt, stuur een mail voor aanmelden en locatie
Locatie wisselt tussen Oudekerk ad IJssel en Maasland

Data en tijden:

komt binnenkort voor 2024

bottom of page