Shamaan ritueel 21 sept 2021 - kleur-0608.jpg

Iedere Volle Maan houd ik een openbaar vuurritueel vanuit de sjamanistische traditie genaamd 'Kamlanie'. Het ritueel doe ik op volle Maan om de aanwezige energie van de Maanfase in te zetten voor de voorspoed van ons allen. We voegen positieve, helende energie toe voor onszelf en de mensheid; dat ze meer bewust mag worden van de heiligheid van Moeder Aarde en de onderlinge verbondenheid tussen ons allemaal; mens, plant en dier. We offeren in de lichte helft van het jaar (maart-september) aan de Grote Geesten der natuur en de geesten van onze directe omgeving. Zij hebben lang in onderdrukking moeten lijden door al het asfalt, de verontreiniging, het kappen, olie in het water, de hitte, etc. Onze zichtbare en onzichtbare verbindingen met de directe omgeving zijn belangrijk. Door deze rituelen en het sjamanisme helpen we mee aan het herstel van oeroude traditionele waarden die uitgaan van harmonieuze interactie tussen mens en omgeving.
In de donkere helft van het jaar (tussen september en maart) offeren wij aan de voorouders; zij die ons onzichtbaar begeleiden en onze wortels zijn. Daarbij geven we aan het vuur wat ons niet langer dient en getransformeerd mag worden, op individueel niveau en op het niveau van onze gemeenschap.

Het ritueel is minder gericht op ons “ik”, maar is bedoeld voor de gemeenschap en het groter geheel, en uiteraard delen wijzelf ook in deze energie. De zaterdagavond het dichtst bij de volle Maan komen we als gemeenschap samen bij het ritueel vuur om helend werk te doen voor onze gemeenschap, voor het welbevinden van onze medemens en voor de Aarde. Voor de gemeenschap, dóór de gemeenschap.

We bevinden ons als mensheid in een overgangssituatie die bepalend zal zijn voor onze toekomst. Er is een groot klimaatprobleem wat mede komt door onze verstoorde verbinding met Moeder Aarde en we zijn bezig haar veel pijn te doen, evenals haar schepsels. Er is veel angst rondom corona en ook angst voor veranderingen, die we nu eenmaal zullen moeten maken om door deze overgang heen te komen.

 

Laten we samen een heilig vuur maken, drummen, zingen en dansen, wat je wilt, om mee te helpen ons mensen door deze transitie te komen,  ons weer de oorspronkelijke menselijke waarden, verbinding en de liefde te herinneren en om heling te vinden bij de rituelen en de geesten.

Meerdere mensen over de gehele wereld doen mee aan dit ritueel, op afstand, op hetzelfde tijdstip. We creëren een netwerk van sjamanen en sjamanistisch beoefenaars die op dezelfde manier werken. We helen samen onze omgeving en zorgen voor regeneratie voor onze gepijnigde Moeder Aarde. We activeren oude krachtplekken in de natuur of creëren nieuwe krachtplekken.

Ook kun je thuis meedoen met bijvoorbeeld een speciale kaars die je hiervoor kunt gebruiken. Elk vlammetje is prima, net als elk van ons een beetje energie toevoegt aan het geheel zodat we samen een groot verschil kunnen maken. Vul het ritueel verder op jouw eigen manier in maar neem in ieder geval bovenstaande intentie mee. Op instagram worden soms bepaalde thema's aangehaald per maanfase.


 

20210829_184932_1630278937293.png
20200718_175313_1596009475958.png

De ceremonies worden gecoördineerd door mij alsook door de internationale community Spirit of Wolf. Spirit of Wolf is een internationale organisatie voor het behoud van traditioneel sjamanisme en universele menselijke waarden en staat voor het verspreiden van het sjamanistisch gedachtegoed om zo de mens weer hun verbinding met de Aarde te doen laten herinneren. Op deze manier hoopt Spirit of Wolf op een meer harmonieuze samenleving van mens en natuur, respect voor de creatie en voor de Grote Ziel en hoopt hiermee een hoopvoller toekomst te creëren voor onze nazaten. Zelf ben ik persoonlijk student van sjamaan Morsuk Kam en heb ik het Nederlandse kantoor van Spirit of Wolf onder mijn hoede. Voor aanmelding of lidmaatschap kun je terecht bij mij.

Fundamentele waarden van mij en Spirit of Wolf zijn daarom ook:

- spirituele vrijheid en zelfbekrachtiging door directe en diepgaande ervaring
- vriendschap, menselijkheid, het eren van diversiteit als de verschillende uitingen van de Grote Ziel
- verantwoordelijkheid voor eigen acties in liefde en respect voor Moeder Aarde
- waarheid en helderheid in het licht van de universele wetten der natuur en het universum


Wij zijn allen broeders en zusters, levend onder dezelfde hemel.
Wij zijn de hoeders van de Aarde en de kinderen van de hemel.

De ceremonies zijn openbaar en er wordt enkel een bijdrage gevraagd aan mij en/of de eigenaar/eigenaresse van de locatie. Een donatie is verplicht, ook al is het nog zo klein. Het mag geld zijn (hiervan koop ik de volgende keer weer offers, hout, brandstof, rook-kruiden,) maar ook mag het iets anders kleins zijn zoals een offer, een lap gekleurde stof, zwarte thee, saliekruiden, jeneverbesstruiken, bijzondere stenen of andere dingen die ik kan gebruiken in mijn werk of iets lekkers of leuks voor de eigenaresse van de locatie. Het geven van geschenken getuigt van respect en een gebalanceerde uitwisseling van energie.

Wat kun je meenemen (niet verplicht):

- drum of ratel als je dat hebt

Offers - van 21 maart tot 21 september:
- wit voedsel zoals witbrood zonder zout, meel, rijst, melk, kaas, zoetigheid, zoete koeken, bloemen

Van 21 september tot 21 maart (donkere helft van het jaar):
- alles waar jouw voorouders van hielden, traditioneel eten en drinken uit jouw land of van jouw voorouders (dit hoeft niet persé Nederland te zijn)
- wit voedsel zoals witbrood, meel, melk, zoetigheid

(neem echt maar een HEEL klein beetje mee want het wordt al gauw te veel
en anders moeten we een tweede diner houden)
 


Aanmelden via de e-mail is verplicht!


Locatie:
Wisselt, stuur een mail voor aanmelden en locatie
Locatie wisselt tussen Gouderak, Amersfoort, Maasland

Data en tijden:


maandag 17 januari 2022 in Maasland
vrijdag 18 februari 2022 locatie volgt nog
vrijdag 18 maart 2022
zaterdag 16 april 2022
zaterdag 14 mei 2022
zaterdag 11 juni 2022 in Gouderak
zaterdag 16 juli 2022
zaterdag 13 augustus 2022 in Gouderak
zaterdag 3 september 2022 in Gouderak
zaterdag 8 oktober 2022 in Gouderak
zaterdag 5 november 2022 in Gouderak
zaterdag 10 december 2022 in Gouderak